Christophe Lambaux
Image

Christophe Lambaux is hoofdtrainer van Dawsu Leuven en de oprichter van de club in 1994. Christophe was meermaals Belgisch kampioen en behaalde brons op het EK en WK. Hij heeft zich sindsdien toegelegd op het coachen en trainen van clubleden.

 • Trainer A BLOSO & Trainer B BLOSO, specialisatie Kickboksen
 • Trainer C in het boksen bij de K.B.B.B.
 • Houder "Black Belt Kickboxing" full-contact
 • Houder "6e Kahn Muay Thai-Kickboksen"
 • Erkend door BLOSO, aangesloten bij de B.K.B.M.O. en V.V.A.
 • Voormalig nationale coach (2003 - 2011)
 • Scheidsrechter

Eddy Crits
Image

Eddy Crits is trainer Engels boksen:

 • Trainer A BLOSO Risicovechtsporten, specialisatie Boksen
 • Trainer A van de K.B.B.B.

Dolf Beckers
Image

Dolf Beckers is oud-kamper met een achtergrond in zowel Thai- als Olympisch boksen en volgde in 2017 de opleiding Initiator Boksen van de Vlaamse Trainersschool.

Bart Vanelderen
Image
 • B-klasse
 • Muay Thai / K1
 • -76 kg
 • 15/12/2018: Vlaamse Titel C-klasse K1 -76kg
T W L D
15 12 2 1
Elliot Goessaert
Image
 • N-klasse
 • Muay Thai / K1
 • - 70kg
T W L D
3 2 1 0
Daryl Vandueren
Image
 • N-klasse
 • Muay Thai / K1
 • -70 kg
T W L D
2 1 0 1
Lorenz Bosch
Image
 • N-klasse
 • Muay Thai / K1
 • -95 kg
T W L D
1 0 0 1
Laura Neyt
Image
 • Amateur
 • Boxing
 • -67 kg
T W L D
2 2 0 0
Job Van Kerkhove
Image
 • N-klasse
 • Muay Thai / K1
 • -80 kg
T W L D
1 1 0 0
Muslim Mikheev
Image
 • J-klasse
 • Muay Thai/K1
 • -67 kg
T W L D
2 2 0 0
Albert Mikheev
Image
 • J-klasse
 • Muay Thai / K1
 • -60 kg
T W L D
1 1 0 0
Stacks Image 387
Sinds 2012 zijn we gevestigd in de ringsportzaal van het Celestijntje, gelegen Celestijnenlaan 19, 3001 Heverlee.
Je kan ons gemakkelijk bereiken zowel via de Leuvense Ring (Tervuursesteenweg en Koning Boudewijnlaan) als via de E314 (Afrit 15 - Koning Boudewijnlaan).

Zoals bij elke sport zijn er ook bij ons regels die in acht moeten genomen worden om een goede clubsfeer en een zo hoog mogelijk trainingsniveau te garanderen:

 • Omkleden doe je in de voorziene kleedkamers op de -1 verdieping.
 • De zaal enkel betreden om te trainen en dit met respect voor de lopende training.
 • Bij het begin van iedere training worden de nodige betalingen en administratieve verrichtingen afgehandeld. Ieder lid deponeert zijn abonnement of beurtenkaart in het bakje ‘IN’ of betaalt voor de les. Na de les kaartje terug meenemen uit het bakje ‘UIT’.
 • Meld het aan de trainer als je geen lidkaart hebt, ongeacht de reden hiervoor.
 • Elke transactie tussen leden jonger dan 18 jaar en de club, dient te gebeuren met toestemming van de ouders of voogd.
 • Laatkomers wachten aan de ingang van de sportzaal totdat de trainer hen toestemming geeft om deel te nemen aan de training.
 • Ieder lid draagt zorg voor zijn/haar persoonlijke hygiëne (vooral propere voeten en teennagels geknipt!) & propere trainingskledij.
 • Iedereen draagt specifieke kledij & beschermings- & trainingsmateriaal. Geen schoenen op de mat (uitz. boks- & worstelschoenen).
 • T-shirts worden omwille van de veiligheid in de short of broek gedragen.
 • Doorgangen vrijhouden; schoenen op het rek. Sportzakken & -materiaal onder de boksring of op zwarte zone bokszakken!.
 • Behandel het clubmateriaal met respect; (Bv. niet met blote vuisten op de bokszakken werken) en leg het door jou gebruikte materiaal terug op zijn plaats. Het clubmateriaal blijft ook steeds in de zaal.
 • Eigen sportmateriaal niet in de zaal laten ‘rondslingeren’ (kimono’s & boksmateriaal).
 • Het dragen van juwelen, tijdens de trainingen, is verboden.
 • Spelen of buitensporig lawaai wordt niet geduld gedurende de trainingen.
 • GSM-toestellen worden uitgeschakeld tijdens de les.
 • Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen.
 • Muziek die afgespeeld wordt tijdens de les, kan steeds afgegeven worden bij het begin van de training.
 • Geen afval achterlaten! Eten, snoep en kauwgom zijn verboden. Tijdens de training zal de trainer regelmatig drinkpauzes inlassen.
 • Trainen doe je in groep, tracht op een sportieve en ongedwongen manier samen te werken met respect voor elkaar.
 • Stilte als één van de trainers praat/uitleg geeft.
 • ‘Sparren’ kan enkel gebeuren onder begeleiding van een trainer.
 • Zorg ervoor om niet deel te nemen aan activiteiten die de reputatie van de sport of de naam van de club schaden.
 • Ouders van kinderen die de jeugdtraining volgen worden verzocht om gedurende de les niet in de zaal te blijven. Dit om het jeugdvechtsporten optimaal te laten renderen. Er worden wel trainingen georganiseerd waarbij de ouders worden uitgenodigd om naar de resultaten van hun kinderen te komen zien.
 • Aan de ouders van de kinderen die de jeugdtraining volgen wordt gevraagd om een GSM-nummer of telefoonnummer op de achterzijde van het abonnementkaartje te schrijven zodat de trainer in dringende gevallen de betrokkenen kan verwittigen.
 • Trainen in andere clubs, die dezelfde sporten aanbieden, is verboden tenzij hiervoor toelating is verkregen van de trainers.
 • Het is eveneens verboden om kledij te dragen waarop een ander logo staat mits toelating van de trainers.
 • Het inwendig reglement dient door alle groepsleden, leden van andere groepen en federatieleden nageleefd te worden.
 • "Blackbox Martial Arts Leuven" neemt afstand van elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettig gedrag van zijn leden. Iedereen is dus voor zijn eigen daden verantwoordelijk.
 • Passende maatregelen zullen door het clubbestuur of eventueel door de federatie genomen worden bij veelvuldige of ernstige inbreuken op de reglementen van de club en de federatie.
 • Problemen/vragen/inlichtingen kunnen steeds bij het clubbestuur & trainers voorgelegd worden en zullen in alle discretie behandeld worden.
 • Het clubreglement is steeds voor aanpassing en verbetering vatbaar en ieder lid kan eventuele opmerkingen en adviezen steeds aan het clubbestuur laten weten.
Respecteer steeds de hierboven vermelde regels, zodat iedereen in een gezonde clubsfeer kan trainen. Overtredingen doe je op eigen risico en kunnen schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben!

© 2019 Dawsu Leuven Contact Us